Konferencja: „Mowa nienawiści w Internecie: jak z nią walczyć?”

Materiał z konferencji, która odbyła się 29 października 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim i miała na celu przedstawienie skali zjawiska, sposobów walki z nim, jak również standardów oraz instrumentów ochrony w świetle prawa międzynarodowego.

Wydawca:
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Źródło:
https://www.youtube.com/watch?v=ZyxrJ3YoJmc