K

komunikacja międzykulturowa – wymiana wiedzy, idei, myśli, pojęć i emocji między przedstawicielami różnych kultur, krajów, grup etnicznych czy narodowych, reprezentujących inne normy i wartości;

ksenofobia – niechęć, wrogość wobec obcych, innych (cudzoziemców i cudzoziemek, mniejszości etnicznych, narodowych, religijnych); postawa o podłożu lękowym, często  związana z wyobrażeniami, przekazami kulturowymi, stereotypami i uprzedzeniami;

ksenolatria – przeciwieństwo ksenofobii, oznacza uwielbienie obcych i inności kulturowej (cudzoziemców i cudzoziemek oraz mniejszości etnicznych, narodowych lub religijnych);