H

heteronormatywność – system norm obowiązkowego heteroseksualizmu oraz narzucany, tworzony przez system społeczny zespół ról i wzorców wg. którego każdy mężczyzna i każda kobieta ma się zachowywać;

homofobia – zjawisko niechęci i agresji skierowanej do osób homoseksualnych;

homoseksualizm – określenie tzw. orientacji psychoseksualnej – tj. odczuwania pociągu seksualnego do osób tej samej płci;