Cyberprzemoc

Powoli zmienia się rozumienie mowy nienawiści, która zbliża się do cyberprzemocy, internetowego hejtingu i jest ściśle związana z upowszechnianiem się nowych mediów, w tym mediów społecznościowych. W takim rozumieniu mowa nienawiści staje się zjawiskiem  powszechnym, bo nie dotyczy jedynie mniejszości, ale może dotknąć właściwie każdego użytkownika sieci.