Kampania „Bez nienawiści”
(Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS)

Jan Dąbkowski
e-mail: kampania@beznienawisci.pl

http://beznienawisci.pl/

ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej

ul. Wolności 61/2
81-327 Gdynia

Magdalena Kasprzak, tel. 503 330 703, 58 354 70 20
e-mail: fundacja.anteris@gmail.com

http://www.anteris.org.pl/

Fundacja im. Stefana Batorego

ul. Sapieżyńska 10a
00-215 Warszawa

Justyna Frydrych, tel.: 22 536 02 67
Agata Szypulska, tel.: 22 536 02 55
e-mail: poznaj-reaguj@batory.org.pl

Obywatele dla Demokracji
http://www.ngofund.org.pl/bez-nienawisci-2/

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego PRO HUMANUM

ul. Śniadeckich 12/16, lok. 17
00-656 Warszawa

Jolanta Lange,  tel. 22 403 32 03 , mob. 511 33 44 77
e-mail: ngo@prohumanum.org

Różnorodność w praktyce
www.prohumanum.org

Stowarzyszenie Projekt: Polska

ul. Andersa 29
00-159 Warszawa

e-mail: jgrabarczyk@projektpolska.pl

HejtStop
www.hejtstop.pl

Trans-Fuzja – Fundacja na rzecz Osób Transpłciowych

ul. Noakowskiego 10 lok. 66
00-666 Warszawa

Julia Kata
e-mail: kontakt@transfuzja.org

http://transfuzja.org

Związek Romów Polskich

ul. Wyszyńskiego 32
78-400 Szczecinek

tel. 94-34-250-98
e-mail: rom.ch@pro.onet.pl

Moda na tolerancję
www.modanatolerancje.romowie.com